BRACI GÓRNICZEJ W DNIU ŚWIĘTEJ BARBARY

Szanowne Koleżanki i Koledzy
 
Kolejny raz wspólnie świętujemy najbardziej szanowaną i lubianą przez Polki i Polaków uroczystość - „Barbórkę 2017". To ważny dzień dla wszystkich ponieważ praca górników ma wpływ na rozwój wielu sektorów gospodarki narodowej i komfort życia codziennego milionów polskich rodzin.


Związkowcy, oprócz codziennych obowiązków w pracy, realizują szczególną misję. Bo tam gdzie są związki zawodowe trudniej łamać prawa pracownicze, są wyższe wynagrodzenia i świadczenia socjalne. Związki zawodowe gwarantują, że kierownictwo zakładu musi się liczyć z interesem załogi pracując nad rozwojem firmy. Ze związkami zawodowymi można budować państwo oparte na dialogu społecznymi i poszukiwaniu kompromisu.  

Górnicze związki zawodowe mają ogromne zasługi w walce o prawa pracownicze, podejmując kolejne, coraz trudniejsze wyzwania. Dziękuję za wielki wkład pracy i kreatywność, wniesione w funkcjonowanie i rozwój Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W tym szczególnym dniu życzę Koleżankom i Kolegom wytrwałości, sukcesów zawodowych, satysfakcji z działalności związkowej a przede wszystkim zdrowia, uśmiechu na co dzień i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny opieką, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życia i pewności dnia jutrzejszego.
 
Z górniczym „Szczęść Boże"
 
/-/ J a n   G u z
Przewodniczący OPZZ