Forum Przyszłości Kultury

18-19 listopada w warszawskim Teatrze Powszechnym odbyło się Forum Przyszłości Kultury, podczas którego odbyło się wiele ciekawych debat, prezentacji projektów, pokazów oddolnych inicjatyw kulturalnych i działań artystycznych. Jedna z debat pt. „Pracownicy kultury – kultura pracy. Społeczna odpowiedzialność instytucji i organizatorów" dotyczyła warunków pracy pracowników kultury i brał w nim udział reprezentujący OPZZ Piotr Szumlewicz.

Ekspert OPZZ, odwołując się do raportów płacowych portalu wynagrodzenia.pl, wskazywał na bardzo niskie płace pracowników kultury i sztuki – znacznie niższe niż wynoszą średnie pensje w gospodarce. Dotyczy to tak placówek prywatnych, jak i tym bardziej państwowych oraz samorządowych. Szumlewicz wskazywał też na bardzo elastyczny czas pracy w kulturze, brak stabilności zatrudnienia i powszechność umów niestandardowych. Mówił o niedofinansowaniu placówek kulturalnych ze strony państwa i samorządów.

Nawiązując do postulatów Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, Szumlewicz wskazywał na potrzebę zawarcia ponadzakładowych układów zbiorowych w instytucjach kultury. Jego zdaniem dla pracowników instytucji kultury, jak i dla pracodawców, posiadanie jednolitego, powszechnego i spójnego źródła prawa pracy wiązałoby się z wieloma korzyściami i ułatwieniami, a także zapewniłoby poczucie stabilności prawa.

Przedstawiciel OPZZ wskazywał też na rosnące upolitycznienie kultury przez obecną ekipę rządzącą, która broni modelu sztuki bezkrytycznej, narodowej, katolickiej, autorytarnej. Wskazał na potrzebę rozwoju sztuki krytycznej, niekonwencjonalnej, kwestionującej dominujące wyobrażenia dotyczące religii, władzy, gospodarki.
P.Sz