Posiedzenie Rady Rynku Pracy

29 listopada, w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spotkała się Rada Rynku Pracy. W posiedzeniu uczestniczyła członkini Rady Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.

W trakcie posiedzenia omawiano zagadnienia związane z walką z nielegalnym zatrudnieniem. Zaprezentowano rozwiązania wykonane w systemach IT obszaru publicznych służb zatrudnienia, na potrzeby obsługi procesu i monitoringu kolejnych etapów zatrudniania cudzoziemców.

Rada zapoznała się także z prezentacją,  w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Europejskie Dni Pracodawców", dotyczącą współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz pracodawców w zakresie dostosowywania kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców.

Rada zajęła się ponadto oceną funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 
BP OPZZ