Przyszłość zawodu nauczyciela


Seminarium w Parlamencie Europejskim zorganizowane przez eurodeputowaną Krystynę Łybacką.

Mottem seminarium, które odbyło się w siedzibie PE pod koniec listopada były słowa amerykańskiego filozofa i pedagoga Johna Deweya: Jeśli dziś uczymy tak, jak uczyliśmy wczoraj, zabieramy naszym dzieciom jutro. Organizatorką tego wydarzenia była poseł Krystyna Łybacka, przygotowująca raport Parlamentu Europejskiego nt. modernizacji edukacji w Unii Europejskiej.

W seminarium udział wzięli m.in.: Tibor Navracsics – komisarz UE ds. Edukacji i Kultury, Petra Kammerevert – przewodnicząca komisji ds. Kultury i Edukacji PE, posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także licznie przybyli przedstawiciele organizacji oświatowych, reprezentanci studentów, nauczycieli i rodziców. Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentował Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Szef ZNP mówił m.in. o profesjonalizacji zawodu, potrzebie dofinansowania pedagogów, ochronie tego zawodu przed wpływami politycznymi i ideologicznymi, a także o konieczności budowania relacji „uczeń – nauczyciel", ponieważ nauczyciel uczy dzieci a nie przedmiotu. Zwrócił również uwagę na przygotowanie do zawodu i kształcenie przyszłych pedagogów. Według Krystyny Łybackiej, dyskusja podczas seminarium miała charakter wyjątkowo merytoryczny, co pokazuje, jak duże zainteresowanie, a jednocześnie oczekiwania wzbudza kwestia modernizacji edukacji w Unii Europejskiej.

znp.edu.pl