Referendum strajkowe w ZEC Katowice

Po fiasku mediacji prowadzonej w ramach  sporu  zbiorowego  w ZEC-u, o podwyżkę wynagrodzeń, 7 grudnia odbędzie się   referendum w sprawie akcji strajkowej. 

Jak informuje nas Arkadiusz Siekaniec - przewodniczący  ZZG w Polsce w ZEC-u, odbędzie się ono w następujących  ciepłowniach i elektrociepłowniach: „Kazimierz", „Juliusz", „Niwka - Modrzejów", „Mysłowice", „Murcki", „Wieczorek", „Wujek", „Kleofas", „Wesoła", „Śląsk", „Szopienice": w godzinach od 530 do 630 oraz od 1330 1430, w Biurze Zarządu w godzinach od 630 do 830.

- W toku wielomiesięcznych negocjacji wykorzystaliśmy wszelkie znane nam i dostępne prawem sposoby na uzyskanie od pracodawcy podwyżek na poziomie, który mógłby pozwolić nam zakończyć ten spór porozumieniem – informują pracowników Związek Zawodowy Górników  w Polsce i NSZZ Solidarność.  W wyniku tych działań pracodawca kilkakrotnie zwiększał kwotę proponowanej podwyżki, jednak jej ostateczny poziom, jaki przedstawił nam na zakończenie mediacji, zamyka się kwotą 64,60 zł. brutto na miesiąc.

Przyjęcie tej propozycji powinno zdaniem pracodawcy zaspokoić roszczenia płacowe pracowników za lata 2017 i 2018r, a tak naprawdę za lata 2015 – 2018. Przypominamy bowiem, że od 15 października 2015r. (tj. od daty prywatyzacji) stawki osobistego zaszeregowania pracowników wzrosły zaledwie o 0,6%, (co zostało wprowadzone zamiast gwarantowanych UZP przeszeregowań indywidualnych). 

- Propozycja pracodawcy oznacza, że pracownik, którego zarobek wynosi obecnie 3000zł. netto (a sami wiecie, że osiągnięcie takiego zarobku możliwe jest tylko w sezonie grzewczym i to po przepracowaniu 5/6 sobót, niedziel i świąt) otrzymałby miesięcznie 51zł. Wzrostu – piszą związkowcy.  Każdy może łatwo policzyć jaką kwotę podwyżki uzyskałby. Wystarczy pomnożyć swój zarobek przez 1,7%,  a uzyskany wynik będzie stanowił kwotę podwyżki. Według naszych informacji poziom ten w żaden sposób Was nie satysfakcjonuje. Z tego powodu nie przyjęliśmy propozycji pracodawcy i sporządziliśmy protokół rozbieżności, wypełniając tym samym wszystkie przewidziane prawem i obowiązujące w tym zakresie procedury.
 
Biuro prasowe ZZG w Polsce