Senacka Komisja rozpatrzyła ustawę okołobudżetową, w tym sprawę odpisu na ZFŚS

30 listopada br. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, której przedmiotem obrad była tzw. ustawa okołobudżetowa przyjęta przez Sejm RP na ostatnim jego posiedzeniu.

W ustawie tej znajdują się, między innymi, rozwiązania dotyczące wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r. (Sejm RP za rekomendacją rządową przegłosował zamrożenie wysokości odpisu w kolejnym roku) i zagadnienia związane ze sposobem wydatkowania środków Funduszu Pracy i nakładów na Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Na posiedzeniu Komisji (w którym uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) OPZZ przedstawiło senatorom postulaty dotyczące odmrożenia w pełni wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych i podniosło kwestie wydatkowania środków Funduszu Pracy i nakładów na Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Komisja przyjęła ustawę w niezmienionym kształcie, jeśli chodzi o odpis na zfśs. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r.  zapadnie na plenarnym posiedzeniu Senatu RP, które odbędzie się 5 grudnia br.

Na posiedzeniu Komisji, OPZZ reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ.
 
(KP)