Uczymy się składać wnioski do KPK OECD

W Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce, w dniach 5 i 6 grudnia 2017 r., odbyły się warsztaty dotyczące Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz mechanizmu składania skarg na przedsiębiorstwa wielonarodowe do Krajowych Punktów Kontaktowych OECD (KPK OECD).
 
Organizatorami warsztatów był Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu we współpracy z Fundacją Frank Bold oraz holenderską organizacją pozarządową SOMO. Dzięki uprzejmości organizatorów w warsztatach udział wzięła kilkuosobowa grupa przedstawicieli OPZZ w składzie: Wiesława Licha, przewodnicząca Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego; Mirosław Listewnik, przewodniczący MOZ Gdańsk FZZPAiT PKP i rady powiatowej w Gdańsku; Hubert Glinka, przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Kierowców RP przy MZA Sp. z o.o. oraz Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.
 
Wytyczne OECD w sposób kompleksowy obejmują m.in.: relacje pracownicze i przemysłowe, dostęp do informacji, prawa człowieka i ochronę środowiska. Odnoszą się do firm/spółek zależnych, dostawców, poddostawców, franczyzobiorców oraz innych partnerów biznesowych firm międzynarodowych. Dotyczą również zależności w łańcuchach dostaw. Rządy które przyjęły Wytyczne mają obowiązek ustanowić mechanizm skargowy – Krajowe Punkty Kontaktowe. W Polsce KPK OECD utworzony został w 1998 roku, a od 2016 r. funkcjonuje w Ministerstwie Rozwoju. Wytyczne OECD dostępne są TUTAJ. Przetłumaczono je m.in. na język rosyjski (TUTAJ), a niektóre dokumenty powiązane z Wytycznymi również na język ukraiński (TUTAJ).
 
Uczestników warsztatów powitał zastępca ambasadora Królestwa Niderlandów w Polsce Raphael Varga. Pierwszego dnia omówiono Wytyczne OECD i oparty o nie mechanizm wnoszenia skarg na działanie przedsiębiorstw ponadnarodowych. Uczestnikom przybliżono zasady prowadzenia mediacji w sprawach związanych z naruszeniem Wytycznych OECD. Warsztaty uwzględniały przede wszystkim szereg praktycznych ćwiczeń, w tym symulacje z udziałem mediatora. Uczestnicy poznali nie tylko zasady, procedury i najczęstsze problemy, z którymi mogą się spotkań opracowując wniosek do KPK OECD, ale także przygotowali przykładowe skargi, a następnie analizowali je i prowadzili mediacje z udziałem mediatora. W czasie warsztatów przewidziano czas na konsultacje indywidualne ze związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi. Była to wyśmienita okazja, aby omówić potencjalne wnioski do KPK OECD oraz skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawników Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu i Fundacji Frank Bold.
 
Drugiego dnia odbyła się debata z udziałem przedstawicieli polskiego KPK OECD. Omówiono jego rolę w rozwiązywaniu sytuacji spornych z przedsiębiorstwami wielonarodowymi. Dyskutowano na temat roli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w systemie Wytycznych OECD i możliwości współpracy z KPK OECD. Przedstawiciele OPZZ w dyskusji wskazali m.in. na konieczność zintensyfikowania działań promocyjnych KPK OECD w Polsce, szczególnie wśród związków zawodowych i migrantów zarobkowych np. z Ukrainy, oraz zaangażowania Rady Dialogu Społecznego w upowszechnianie Wytycznych. Opowiedzieli się za uniezależnieniem KPK OECD od Ministerstwa Rozwoju i wzmocnieniem jego zaplecza finansowego i organizacyjnego. Mamy świetne narzędzie służące do obrony praw pracowniczych. Musimy tylko nauczyć się z niego skutecznie korzystać – podkreślali związkowcy z OPZZ.     
 
Za zdjęcia dziękujemy Embassy of the Netherlands in Poland

(nq)