Związkowcy i pracodawcy o Jednolitym Rynku Cyfrowym

29 listopada bieżącego roku  w Belgradzie, odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca strategii na rzecz dostępu konsumentów, pracowników i przedsiębiorstw do cyfrowych towarów i usług w całej Europie.

W spotkaniu udział wzięli związkowcy i pracodawcy z Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Hiszpanii, Macedonii i Serbii. OPZZ reprezentował Bogdan Grzybowski oraz Alicja Koszarek ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Bogdan Grzybowski omówił postęp w realizacji priorytetów cyfrowych w Polsce do których należą: wzmocnienie zaufania i prywatności,  bezpieczna cyberprzestrzeń, terminowy przegląd ram prawnych dla telekomunikacji celem usunięcia nadmiernych regulacji, zachęty do inwestowania w sieci, korzyści skali, dynamiczna konkurencja w każdym zakątku Jednolitego Rynku Cyfrowego, wsparcie dla przedsiębiorczości i przemysłu, rozwój popytu, wspieranie dostępu do treści i ochrona praw własności intelektualnej, równe zasady gry w obszarze podatków, spójność. Alicja Koszarek omówiła sposoby jak nowe technologie mogą poprawić wydajność pracy.


 B.G.