ZZS "Florian": Wystąpienie do Komendanta Głównego PSP

W związku z informacjami o poleceniu zbierania danych dotyczących przewodniczących wszystkich szczebli struktur związkowych zostało wystosowane wystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 

Poniżej publikujemy treść pisma.
 

pdf- pismo do KG PSP

zzsflorian.pl