Adres:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

NIP:   526 025 13 39
REGON: 001133016

Zadania Komisji Rewizyjnej Zadania Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OPZZ i instancją nadrzędną dla wojewódzkich komisji
rewizyjnych, podległym wyłącznie Kongresowi.
STATUT OPZZ (Rozdział IV Artykuł  16)
 

Skład Komisji rewizyjnej Skład Komisji rewizyjnej

Przewodniczący


JAROSŁAW CZARNOWSKI
czarnowski@opzz.org.pl

 

Członkowie

  1. Mariusz Gierczak – branża „Górnictwo, Przemysł Chemiczny i Energetyka"
  2. Grzegorz Bor – branża „Metalowcy"
  3. Wanda Kołtunowicz – branża „Oświata i Nauka"
  4. Tomasz Podolski – branża „Usługi Publiczne"
  5. Ryszard Guderski – branża „Przemysł Spożywczy, Rolnictwo i Turystyka"
  6. Wiesława Szalast – branża „Budownictwo i Przemysł Drzewny"
  7. Wiesława Licha – branża „Przemysł Odzieżowy i Skórzany"
  8. Piotr Dubrownik – branża „Transport"
  9. Henryk Woldański – branża „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka"