Dane kontaktowe przewodniczących branż Dane kontaktowe przewodniczących branż

PRZEWODNICZĄCY RAD BRANŻ OPZZ W KADENCJI 2014 – 2018
(stan na 07.11.2017 r.)


BRANŻA I: „GÓRNICTWO I ENERGETYKA"
DARIUSZ POTYRAŁA – przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
Kontakt:
pl. Grunwaldzki 8-10; 40-950 KATOWICE
tel. 32 255 36 63; fax 32 255 16 46; e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl

BRANŻA II: „PRZEMYSŁ"
Kontakt:
ul. Długa 29; 00-329 WARSZAWA
tel./fax 22 831 66 68; e-mail:

BRANŻA III: „OŚWIATA I NAUKA"
SŁAWOMIR BRONIARZ – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Kontakt:
ul. J. Smulikowskiego 6/8; 00-389 WARSZAWA
tel. 22 318 92 17; fax 22 318 92 18; e-mail: prezes@znp.edu.pl

BRANŻA IV: „USŁUGI PUBLICZNE"
URSZULA MICHALSKA – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Kontakt:
al. Jerozolimskie 30; 00-024 WARSZAWA
tel. 22 629 02 49; fax 621 55 86; e-mail: ulamichalska@poczta.onet.pl

BRANŻA V: „BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY"
ZBIGNIEW JANOWSKI – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani"
Kontakt:
Ul. Mokotowska 4/6; 00-641 WARSZAWA
Tel. 825 41 05; fax 825 11 23; e-mail: janowski@zzbudowlani.pl

BRANŻA VI: „TRANSPORT"
LESZEK MIĘTEK – prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
Kontakt:
ul. Grójecka 17; 02-021 WARSZAWA
tel. 22 474 26 15; fax 474 26 16; e-mail: rkzzm@wp.pl

BRANŻA VII: „HANDEL, USŁUGI, KULTURA I SZTUKA"
SŁAWOMIR REDMER – przewodniczący Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
Kontakt:
ul. Świętokrzyska 31/33; 00-950 WARSZAWA
tel. 22 826 50 20, fax 827 34 60; e-mail: slawomir.redmer@centrala.poczta-polska.pl

Branża I
GÓRNICTWO I ENERGETYKA - organizacje czlonkowskie


Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66, 59-301 Lubin
tel/fax. 76 846 10 30,  www: http://www.zzppm.pl/, e-mail: centrala.zzppm@gmail.com
Przewodniczący: Ryszard Zbrzyzny mail: zbrzyzny@wp.pl
 
Związek Zawodowy Górników w Polsce Związek Zawodowy Górników w Polsce
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
tel./fax 32 255 36 63
www: http://www.zzg.org.pl/, e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl
Przewodniczący:Dariusz Potyrała
 
Związek Zawodowy Pracowników Dołowych Związek Zawodowy Pracowników Dołowych
Pl. Grunwaldzki 8-10, pok. 148a, 40-127 Katowice
tel./fax. 32 216 35 45
www: http://www.zzpd.pl/, e-mail: kkzzpd@poczta.fm
 Przewodniczący: Jerzy Demski
 
Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
tel. 32 251 66 23, fax. 032 251 66 24  email: sekretariat@zzmw.eu
www: http://www.zzmw.eu/,
Przewodniczący: Czesław Jurgielewicz  e-mail: zwiazek@zzmw.eu
 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych
tel. 74 843 95 51, fax. 074 842 53 34
www: http://www.ozzgnig.pl/, e-mail: biuro@ozzgnig.pl
Przewodniczący: Dariusz Matuszewski mail: d.matuszewski@ozzgnig.pl
 
Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, pok. 31, 50-413 Wrocław
tel./fax. 71 343 83 92
www: http://www.fzzgwb.top2.pl/, e-mail: biuro@fzzgwb.top2.pl
Przewodniczący: Krzysztof Mariankowski mail: zzgwb.giekkwbb@gkpge.pl
 
Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
tel 32 255 43 89, fax. 032 256 35 69
www: , e-mail: pzzg@wp.pl
Przewodniczący: Jan Mazur
 
Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka"
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
tel. 32 209-11-12, 
www: http://przerobka.pl/, e-mail: zarzad@przerobka.pl
Przewodniczący: Sławomir Łukasiewicz email: slawek@przerobka.pl
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rafinerii i Petrochemii Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rafinerii i Petrochemii
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. 24 365 45 00, fax. 024 365 39 70
www: , e-mail: mariusz.konopinski@orlen.pl
Przewodniczący: Mariusz Konopiński
 
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
ul. Marszałkowska 21/25, lok.76, 00-628 Warszawa
tel. 22 875 94 88 tel/fax: 22 875 95 14
www: http://www.zzze.pl/, e-mail: zzze@zzze.pl
Przewodniczący: Jerzy Wiertelak mail: jerzy.wiertelak@enea.pl
Związek Zawodowy Jedności Górniczej
Związek Zawodowy Jedności Górniczej
Ul. Jastrzębska 12, 44-253 Rybnik
Tel. 32 739 25 73
Tel. Kom. 606 140 589
 www: http://www.zzjg.wordpress.com , mail: e-mail: e-mail: zzjg@wp.pl
Przewodniczący: Henryk Brol
 
Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce
ul. Młodego Górnika 2
41-808 Zabrze
tel./fax. 32 386 99 68
www: http://zzrg.org/, e-mail: zarzadkrajowyzzrg@op.pl
Przewodniczący: Paweł Wyciślok
 
Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Administracji "Dozór" KGHM Polska Miedź S.A. ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH I ADMINISTRACJI
„DOZÓR" KGHM POLSKA MIEDZ S.A. W LUBINIE

tel. 76 748 4098, fax. 76 748 4099, e-mail: zzptia@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-101 Polkowice, Kazmierzów SW-1:,
Przewodniczący: Jacek Słowikowski
tel: 607914044
fax:76 8478707
e-mail: zzptia@poczta.kghm.com
 
Związek Zawodowy Pracowników Gazownictwa, Przesyłu Gazu i Górników Naftowców
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
  tel. 022 691 89 30, fax. 022 589 47 58
www: , e-mail: miroslaw.swiderski@pgnig.pl
Przewodniczący: Mirosław Świderski
 
Federacja Związków Zawodowych Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Federacja Związków Zawodowych Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax 032 756 56 95
e-mail: fzzgjsw@onet.pl
Przewodniczący: Paweł Kołodziej mail: pak.kolodziej@neostrada,pl
 
Związek Zawodowy „Kontra"
ul. Wolności 293 II piętro; 41-800 ZABRZE
Tel/fax. 32 376 42 00; www. zzkontra.pl; e-mail: komisjakrajowa@zzkontra.pl
Przewodniczący: Marek Klucewicz

Branża II

PRZEMYSŁ- Organizacje członkowskie


Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
tel. 32 255 15 34, fax. 032 255 40 20
www: , e-mail: fhzz_katowice@wp.pl
Przewodniczący: Eugeniusz Sommer email: eugsommer@gmail.com
 
Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy" Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy"
ul. Długa 29, 00-238 Warszawa
tel./fax. 22 635 31 38
www: http://federacja-metalowcy.org.pl/, e-mail: sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl
Przewodniczący: Mirosław Grzybek
 
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego
ul. Długa 29, 00-238 Warszawa
tel. 22 635 30 35, fax. 022 831 66 68
www:http://www.opzz.org.pl/web/zzpe1  e-mail: zzpe@opzz.org.pl
Przewodniczący: Stanisław Janas

 

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce
 

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce
ul. Sokolska 80, 40-087 Katowice
tel. 32 258 71 20, fax. 032 258 48 90
www: http://www.fzzchemikow.com.pl, e-mail: biuro@fzzchemikow.com.pl lub FederacjaChemikow@interia.pl
Przewodniczący: Bogdan Smołucha


 
Federacja Związków Zawodowych Szkło
ul. Kasprzaka 76 p.8; 41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 530 221 918; e-mail: biuro@fzzszklo.pl
Prezes: Mirosław Jakubowicz

 
Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego
Pl. Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź
tel./fax.  42 674 46 27
www: http://www.federacjanszzpl.org.pl/
mail: federacja.przemyslu.lekkiego@gmail.com
Przewodnicząca: Wiesława Licha
 
Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja" Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja"
ul. 1-go Maja 17/38; 99-300 Kutno
tel. 513 130 504
e-mail: ryszard69@onet.pl
Przewodniczący: Ryszard Najdecki
 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tytoniowego w Polsce
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tytoniowego w Polsce
Jankowice, ul. Przemysłowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 816 57 95, fax. 061 816 55 12
www: , e-mail: maciej.skorlinski@pl.imptob.com
Przewodniczący: Maciej Skorliński
 
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Mięsnego i Spożywczego w Polsce z siedzibą H. I. "Heinz" Polska S.A.
Pudliszki, ul. Fabryczna 7, 63-840 Krobia
tel. 65 572 83 38, fax. 065 572 83 71
www: , e-mail: zwiazki@pl.hjheinz.com
Przewodnicząca: Eleonora Dopierała
 
   
  Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Cukierniczego
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Skawa" S.A.
Ul. Dr J. Putka 1; 34-100 Wadowice
 tel. 33 823 30 71/73 w. 129, fax. 033 823 49 37
Przewodniczący: Andrzej Kułaga
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
tel. 56 650 11 03, 056 650 12 93, fax. 056 654 61 15
www: , e-mail: federacja.zz@polski-cukier.pl
Przewodniczący: Jerzy Sakwiński
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego
ul. Bóżnicza 11 C, 61-751 Poznań
tel/faz:. 61 852 60 95,
www: , e-mail: fzks@op.pl
Przewodniczący: Stanisław Pałka
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego w Polsce Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego w Polsce
ul. Kolejowa 1, 37-100 Łańcut
tel./fax. 17 225 20 14
www: , e-mail: jwielgos@polmoslancut.com.pl
Przewodniczący: Jacek Wielgos
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa
tel. 22 621 01 51 w. 101, fax. 22 622 06 64
www: http://www.fzzpm.org.pl/, e-mail: biuro@fzzpm.org.pl
Przewodniczący: Andrzej Szczepański mail: a.szczepanski@robico.com.pl
 
 
  Porozumienie Branżowych Związków Zawodowych
 
ul. Reymonta 16 45-066 OPOLE
tel. 77 453 83 37
Przewodnicząca: Małgorzata Jazienicka mail: m.jazienicka@arr.gov.pl
 Branża III
OŚWIATA I NAUKA - organizacje członkowskie

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
tel. 22 318 92 17/18, fax. 22 318 92 19
www: http://www.znp.edu.pl/, e-mail: znp@znp.edu.pl
Prezes: Sławomir Broniarz email: prezes@znp.edu.pl
 
Ogólnopolski Zwiazek Zawodowy Pracowników OHP przy KG OHP
ul. Sukiennice 2/3 49-306 Brzeg
 tel: 692 896 454
www: ozzp.ohp.pl, e-mail: ozzp@ozzp.ohp.pl
e-mail: Marian.Nowakowski@ozzp.ohp.pl;

 

Branża IV
USŁUGI PUBLICZNE - organizacje członkowskie


  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Hejmowskiego 2; 61-736 Poznań
 tel./fax. 61 647 37 42
www: , e-mail: nszzpwsrp@op.pl
Przewodnicząca: Elżbieta Schmidt
 
Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich
ul. Kościuszki 14, 87-720 Ciechocinek
tel./fax. 54 283 49 33
www: , e-mail: barbara_sobucka@wp.pl
Przewodniczący: Barbara Sobucka
 
  Związek Zawodowy Lekarzy MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 22 508 11 22, fax. 022 508 11 25
www: , e-mail: kszafranko@o2.pl    kszafranko@wp.pl
Przewodniczący: Krzysztof Szafranko
 
Związek Zawodowy Anestezjologów Związek Zawodowy Anestezjologów
ul. Nawrot 114 pok.216
90-029 Łódź
tel./fax. 42 676 08 43
www: http://www.zgzza.pl/, e-mail: biuro@zgzza.pl
Przewodniczący: Jerzy Wyszumirski
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej        Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
tel. 22 629 02 49, tel./fax. 22 621 55 86
www: http://www.fzzpozips.com.pl/, e-mail: fzzpozips@poczta.onet.pl
Przewodnicząca: Urszula Michalska email: ulamichalska@poczta.onet.pl
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa
tel. 22 628 31 23, fax. 22 629 41 06
www: http://www.komunalni.pl/, e-mail: sekretariat@komunalni.pl
Przewodnicząca: Teresa Pszczółka mail: pszczolka@komunalni.pl
 
Związek Zawodowy Strażaków "Florian" Związek Zawodowy Strażaków "Florian"
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
tel./fax. 22 523 31 00/01
www: http://www.zzsflorian.pl/, e-mail: przewodniczacy@zzsflorian.pl
Przewodniczący: Kpt. Krzysztof Oleksak
 
Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP
ul. Krańcowa 28, 61-249 Poznań
tel. 608 089 913
www: , e-mail: arkadiusz.pytlak@poz.mofnet.gov.pl
Wiceprzewodniczący, p.o. przewodniczącego: Arkadiusz Pytlak
 

Krajowy  Związek Zawodowy Ciepłowników
ul. Czartoryskiego 13, 85-222 Bydgoszcz
Tel.  52 327-82-21 fax: 52 327 91 76
strona www: www.kzzc.pl
e-mail: biuro@kzzc.pl
Przewodniczący Lech Hemmerling

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76 Budynek 9  45-758 Opole
Przewodniczący: Tomasz Dybek
tel: 605 077 005  strona www: www. ozzpf.pl
e-mail: dtdybek@gmail.com
 
Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych
i Instytucji Użyteczności Publicznej "Porozumienie 2014"

ul. Bóźnicza 11 c
61-751 Poznań
tel. 61 855 46 41
Przewodniczący: Bolesław Stanikowski
 
Związek Pracowników Wojska "TARCZA"
ul. Gen. St. Grota-Roweckiego 39/4; 30-348 Kraków
tel. 507 054 368, e-mail: zk@zpwtarcza.pl i kazimierczak@zpwtarcza.pl
Strona www: http://zpwtarcza.pl/
Przewodniczący: Marek Kazimierczak
 
 
Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP
ul. Św. Wincentego nr 38 lok. 15
tel/fax 22 625 18 72;
www.zzpr.org.pl; mail: zzpr@onet.eu
Przewodniczący: Grzegorz Wysocki

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
ul. Bardowskiego 1, 91-084 ŁÓDŹ
Tel. 42 640 71 31, e-mail: kontakt@ozzp.org.pl
Przewodniczący: Sławomir Makowski e-mail: ozzp@op.pl
 
 

Branża V
BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY - organizacje członkowskie

Związek Zawodowy "Budowlani"

Związek Zawodowy "Budowlani"
ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa
tel. 22 825 60 61, fax. 22 825 11 23
www: http://www.zzbudowlani.pl/, e-mail: sekretariat@zzbudowlani.pl
Przewodniczący: Zbigniew Janowski, email: janowski@zzbudowlani.pl

 

Związek Zawodowy Meblarzy RP
ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn
tel./fax. 89 526 86 62
www: , e-mail: meblarzerp@o2.pl
Przewodnicząca: Krystyna Zientara email: krystyna_zientara@op.pl

 

 

 

Branża VI
TRANSPORT - organizacje członkowskie

Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków

Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków
ul. Węglowa 11, 81-341 Gdynia
tel. 58 621 66 91, fax. 58 620 80 38
www: http://www.fedmaryb.org.pl/, e-mail: fedmaryb@fedmaryb.org.pl
Przewodniczący: Jacek Dubiński e-mail: 00442233@sz.onet.pl

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej
ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk
tel./fax. 58 302 55 27
www: http://bitsolutions.com.pl/  , www.wzzpgm.pl
e-mail: wzzpgm@remontowa.com.pl
Przewodniczący: Kazimierz Schreiber

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKS i Transportu Samochodowego w RP
ul. Wiatraczna 25/32 lokal 32 04-384  Warszawa
tel. 22 629 42 53, fax. 22 621 17 34  cel.:504097258
www: , e-mail: federacja.pks@wp.pl
Prezes:Mirosława Piasko e-mail forummiroslawa@wp.pl

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w RP

ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
tel./fax. 22 632 11 83, tel. 22 631 42 72
e-mail: zzpkm.prezydium@gmail.com
Przewodniczący: Bogdan Bucholc email bucholc.bogdan@gmail.com

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Spedycji Polskiej SCHENKER Sp. z o.o.
ul. Fordońska 266, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 376 26 22, fax. 052 376 26 24
www: , e-mail:
Przewodniczący: Jadwiga Tomaszewska

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
tel. 22 473 32 22, fax. 22 473 33 35
www: http://federacjaait.org/, e-mail: sekretariat@federacjaait.org 
Przewodniczący: Janusz Stefańczyk   januszstefanczyk@federacjaait.org 

Autonomiczne Związki Zawodowe Transportu Kolejowego

Autonomiczne Związki Zawodowe Transportu Kolejowego
ul. Kołłątaja 32, pok. 315 A, 76-200 Słupsk
tel cel: 669 44 96 66
www: , e-mail: azztk@interia.pl
Przewodniczący: Iwona Szkrawan e-mail: mundeus@op.pl

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu

Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

03-742 Warszawa, ul. Markowska 6/5
Tel. kom: +48 665 844 665
Tel. kom. Przewodniczący RK OZZPT: 666 070 512
e-mail: ozzpt@o2.pl;  a.pilis@ozzpt.pl
Przewodniczący: Andrzej Pilis

 Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych

Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa
tel. 22 474 26 15, fax. 22 474 26 16
www: , e-mail: rkzzm@wp.pl
Przewodniczący: Leszek Miętek

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego
ZZNPL UP Warszawa 79 00-973 Warszawa s.p. 52
tel./fax. 22 606 94 05
www: http://www.zznpl.org.pl, e-mail: biuro@zznpl.org.pl
Przewodniczący: Robert Skalski e-mail r.skalski@zznpl.org.pl

Związek Zawodowy Personelu Pokładowego

Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego
ul. 17-go Stycznia 39, 00-906 Warszawa, bud. A-300, pok.120
tel. 22 606 98 88, fax. 22 606 64 03 e-mail: zzpp@lot.pl
Przewodnicząca: Monika Żelazik e-mail: mszumka@gmail.com

Związek Zawodowy Inspektorów Transportu Drogowego

Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego
ul. Łagiewnicka 54/56, 91-495 Łódź
tel. 42 639 80 68, fax. 42 639 81 02
www: http://www.zzitd.pl, e-mail: zzitd@zzitd.pl  hubert.jozwik@zzitd.pl
Przewodniczący: Hubert Jóźwik

Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP

Zwioązek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel: 22 675 12 70 fax: 22 811 70 47 strona URL: www.drogowcy.org.pl e-mail: biuro@drogowcy.org.pl
Przewodniczący: Krzysztof Morawski e-mail: morawski@drogowcy.org.pl
 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych
adres: pl. Matejki 12 31-157 Kraków
tel. 12 393 54 83 e-mail: zzkrp@op.pl
Przewodniczący Adam Zawodny e-mail: adam.zawodny@plk-sa.pl

Związek Zawodowy Kolejarzy Dolnośląskich
ul. Joanitów 13; 50-525 WROCŁAW
tel. 71 717 43 87; fax 71 717 43 86
kom. 608 461 491; e-mail: dariuszcierpisz@wp.pl
Przewodniczący: Dariusz Cierpisz

 
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP
ul. Wileńska 2/4; 03-409 Warszawa
tel./fax 22 474 23 69; e-mail: radakrajowazzdrpkp@gmail.com
www.http://www.zzdrpkp.org.pl/
Przewodniczący: Aleksander Motyka

 

Branża VII
HANDEL, USŁUGI, KULTURA I SZTUKA - organizacje członkowskie

Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego

Związek Zawodowy Poligrafów
ul. Bracka 23 lok. 44, 00-028 Warszawa
tel. 22 827 33 76, fax. 22 827 33 75
www: www.krzzp.pl  , e-mail: krzzp@wp.pll
Przewodnicząca: Czesława Sońta

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
ul. Żelazna 67/66, 00-871 Warszawa
tel. 22 629 85 80, fax. 22 628 90 39
www: http://www.fzzpkis.pl/, e-mail: federacja@fzzpkis.pl
Przewodniczący: Jan Budkiewicz

 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Publicznej Radiofonii i Telewizji w Polsce
ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
tel./fax. 22 547 86 45
www: , e-mail: mzzpritv@tvp.pl
Przewodniczący: Andrzej Szenk mail: andrzej.szenk@tvp.pl

Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ul. Senatorska 10 , 01-917 Warszawa
tel./fax. 22 826 92 98
www: http://www.zzpzus.org.pl, e-mail: krzysztof.fraczkiewicz@zus.pl
Przewodnicząca: Beata Wójcik tel: 32 277 86 75 e-mail: WojcikBe@zus.pl

 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel./fax. 22 551 55 66
www: , e-mail: fspolem@opzz.org.pl
Przewodnicząca: Krystyna Kołodziejczak e-mail: zz@mokpol.pl

Federacja Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Spółdzielczości "Samopomoc Chłopska"

Federacja Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Spółdzielczości "Samopomoc Chłopska"
ul. Kopernika 30, pok. 222, 00-950 Warszawa
tel./fax. 22 827 30 69
www: , e-mail:jasinskijerzy@interia.pl
Przewodniczący: Jerzy Jasiński

Związek Zawodowy Pracowników i Sprzedawców "RUCH S.A."

Związek Zawodowy Pracowników i Sprzedawców "RUCH S.A."
. ul. Chłodna 52., 00-872 Warszawa
tel. 22 693 75 53
www: , e-mail:
Przewodnicząca: Joanna Wrzosek

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Zakładów Ubezpieczeńl
Adres do korespondencji: Piotr Migdał ul. Smosarskiej 14 33-100 Tarnów
Tel. Mobil: 666 886 093, e-mail: bbelcik@pzu.pl
Przewodniczący: Piotr Migdał e-mail pmigdal@pzu.pl

Związek Zawodowy Pracowników "Totalizator Sportowy Sp. z o.o."

Związek Zawodowy Pracowników "Totalizator Sportowy Sp. z o.o."
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
- tel. 52 363 45 12,  fax. 52 363 45 00;             tel. kom. 691 841 233
           Przewodniczący Marek Jałoszyński
           e-mail: marek.jaloszynski@totalizator.pl 


 

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy "Konfederacja Pracy"

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy "Konfederacja Pracy"
ul. Kopernika 36/40 pok: 374, 00-924 Warszawa
tel.. 22 551 56 66 fax: 22 551 56 65 www: http://konfederacjapracy.org.pl/,                               e-mail: kp-info@konfederacjapracy.org.pl
Przewodniczący: Michał Lewandowski e-mail: m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

 


 

Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
ul. Świętokrzyska 31/33 (P-7), 00-950 Warszawa
tel. 22 826 50 20, 22 827 62 66, fax. 22 827 34 60
www: zzpp.com.pl , e-mail: federacja.nszzpl@centrala.poczta-polska.pl
Przewodniczący: Sławomir Redmer mail: slawomir.redmer@centrala.poczta-polska.pl

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel. 32 220 20 50 do 53 fax: 32 220 20 54
  e-mail: Jerzy.Drozd@orange.com
Przewodniczący: Jerzy Drozd

   

 

Związek Zawodowy "Powszechne Ubezpieczenia"
ul. Chałbińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. 22 279 78 33, fax. 22 480 43 73
e-mail zzpu@nfz-warszawa.pl
Przewodnicząca: Małgorzata Krajewska e-mail: m.krajewska@nfz-warszawa.pl