Adres:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

NIP:   526 025 13 39
REGON: 001133016

Zadania Rady Zadania Rady


Rada w okresach między posiedzeniami Kongresu, jest naczelnym organem stanowiącym OPZZ
Do jej kompetencji między innymi należy: określanie głównych kierunków działania OPZZ w okresie kadencji, uchwalanie planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność statutową oraz
przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,  zwoływanie Kongresu z upływem kadencji.
Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.
STATUT OPZZ (Rozdział IV Artykuł  14)

Skład Rady Skład Rady

 

CZŁONKOWIE RADY W KADENCJI 2014 – 2018 (stan na 07.11.2017 r.)

 1. JAN GUZ – członek Podlaskiej Organizacji Związkowej – przewodniczący OPZZ, wybrany na VIII Kongresie OPZZ.
Kontakt: 22 551 55 00, e-mail: guz@opzz.org.pl
 
BRANŻA: „GÓRNICTWO I ENERGETYKA"
 1. FRANCISZEK BOBROWSKI – członek Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników KWB "Konin" – Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego – wiceprzewodniczący OPZZ, wybrany na posiedzeniu Rady w dniu 17 czerwca 2014 r.,
Kontakt22 551 55 06, e-mail: bobrowski@opzz.org.pl
 1. MICHAŁ BRYSIK – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Technicznych i Administracji „Dozór" KGHM Polska Miedź S.A.,
Kontakt76 748 40 98, e-mail: m.brysik.dozor@wp.pl
 1. SŁAWOMIR CHAŁADA – wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego "Odkrywka",
Kontakt44 737 42 09, e-mail: chalada_s@poczta.onet.pl
 1. JERZY DEMSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Dołowych,
Kontakt32 216 35 45, e-mail: kkzzpd@poczta.fm
 1. VACAT (do dnia 23 września 2015 Mirosław Dynak)
 2. VACAT (do dnia 30 30 czerwca 2017 Jerzy Grabala)
 3. PAWEŁ KOŁODZIEJ – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
Kontakt32 756 56 95, email: fzzgjsw@onet.pl
 1. VACAT  (do dnia 20 listopada 2017 Piotr Luberta)
 1. SŁAWOMIR ŁUKASIEWICZ – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka",
Kontakt32 209 11 12, email: zarząd@przerobka.pl
 1. KRZYSZTOF MARIANKOWSKI – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego (od 8 października 2014 r. do 15 września 2014 r. Henryk Wielec),
Kontakt: 71 343 83 92, e-mail: zzgwb.giekkwbb@gkpge.pl  biuro@fzzgwb.top2.pl
 1. DARIUSZ MATUSZEWSKI – przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kontakt: 74 843 95 51, e-mail: biuro@ozzgnig.pl
 2. RAJMUND MORIC – członek Związku Zawodowego Górników w Polsce,                              Kontakt32 255 36 63, e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl
 3. DARIUSZ POTYRAŁA – przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce,
Kontakt32 255 36 63, e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl
 1. JERZY SARATA – Związek Zawodowy Jedności Górniczej,
Kontakt: 32 739 25 73, e-mail: zzjg@wp.pl
 1. JANUSZ ŚNIADECKI – przewodniczący ZOZ MZZP GK ENEA w Poznaniu,
Kontakt:: 61 856 11 55, e-mail: janusz.sniadecki@zzze.pl
 1. MIROSŁAW ŚWIDERSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Gazownictwa, Przesyłu Gazu i Górników Naftowców,
Kontakt: 22 691 89 30, e-mail: miroslaw.swiderski@pgnig.pl
 1. RYSZARD ZBRZYZNY – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego.
Kontakt76 846 10 30, e-mail: centrala.zzppm@gmail.com
 
BRANŻA: „PRZEMYSŁ"
 1. ROMUALD BROL – przewodniczący MNSZZ Pracowników Huty Kościuszko SA. Huty Królewskiej Sp. z o.o., wiceprzewodniczący Federacji Hutniczych Związków Zawodowych,
Kontakt32 241 63 21, e-mail: romuald.brol@arcelormittal.com
 1. MIROSŁAW GONCIARZ – wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego Zakłady Metalowe "MESKO" S.A., członek Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego,
Kontakt41 253 60 60, e-mail: zzpe@mesko.com.pl
 1. MIROSŁAW GRZYBEK – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy" (do 14 maja 2017 Romuald Wojtkowiak)
Kontakt: 22 635 31 38, e-mail: sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl
 1. STANISŁAW JANAS – przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego,
Kontakt22 831 66 68, e-mail: stanislaw.janas@poczta.fm
 1. MAŁGORZATA JAZIENICKA – przewodnicząca Porozumienia Branżowych Związków Zawodowych,
Kontakt: 77 453 83 37, e-mail: m.jazienicka@arr.gov.pl
 1. STANISŁAW MŁYNARCZYK – przewodniczący NSZZ Pracowników Fiat Auto Poland S.A. i Spółek – Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy",
Kontakt33 813 21 37, e-mail: pracownikowfap@fiat.pl
 1. RYSZARD NAJDECKI – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja",
Kontakt: e-mail: ryszard69@onet.pl
 1. ROMAN PIOTROWSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników OSM w Radomsku, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce,
Kontakt44 738 51 00, e-mail: roman_piotrowski@op.pl
 1. EUGENIUSZ SOMMER – przewodniczący Federacji Hutniczych Związków Zawodowych,
Kontakt32 255 15 34, e-mail: fhzz_katowice@wp.pl
 1. ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce.
Kontakt22 621 01 51, e-mail: biuro@fzzpm.org.pl
 1. VACAT (do 4 czerwca 2014 r. Józef Woźny, od 8 października 2014 do 15 grudnia 2016 r. Włodzimierz Józwiak)
 2. VACAT (do 29 marca 2017 r. Zbigniew Kaniewski),
 3. VACAT (do 10 czerwca 2015 r. Michał Menes)
 
BRANŻA: „OŚWIATA I NAUKA"
 1. SŁAWOMIR BRONIARZ – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt22 318 92 17, e-mail: prezes@znp.edu.pl
 1. MIROSŁAWA CHODUBSKA – prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt71 322 82 41, e-mail: mchodubska@znp.edu.pl
 1. GRZEGORZ GRUCHLIK – wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 22 318 91 17, e-mail: ggruchlik@znp.edu.pl
 1. JANUSZ KOZIŃSKI – prezes Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt 89 624 28 38, e-mail: jkozinski@znp.edu.pl
 1. RÓŻA LEWANDOWSKA – prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grudziądzu (miasto), wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt56 465 85 55, e-mail: rozalew@wp.pl
 1. BOŻENA MANIA – prezes Zarządu Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt68 451 20 50, e-mail: bmania@znp.edu.pl
 1. STANISŁAW MAZUREK – prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaworze, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt76 870 25 33, e-mail: mazur51@interia.pl
 1. MARIAN NOWAKOWSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy,
Kontakt692 896 454, e-mail: marian.nowakowski@ozzp.ohp.pl
 1. ANDRZEJ RADZIKOWSKI – członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, wiceprzewodniczący OPZZ, wybrany na posiedzeniu Rady w dniu 17 czerwca 2014 r.,
Kontakt: 22 551 55 10, e-mail: radzikowski@opzz.org.pl
 1. JADWIGA ALEKSANDRA REZLER – prezes Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt32 253 79 88, e-mail: jarezler@znp.edu.pl
 1. CELINA STASIAK – prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie (miasto), członek Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt81 553 27 97, e-mail: cstasiak@znp.edu.pl
 1. JANUSZ SZCZERBA – prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Radomskiej, wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 48 361 75 67, e-mail: j.szczerba@uthrad.pl
 1. ANNA SZCZOŁKO prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie, Związek Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 17 853 36 64, e-mail: aszczolko@znp.edu.pl
 1. HENRYKA STACHAŃCZYK – prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaworznie, członek Prezydium Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt32 616 59 61, e-mail: hstachanczyk@znp.edu.pl
 1. JOANNA WĄSALA – prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Kontakt61 848 06 13, e-mail: jwasala@znp.edu.pl
 
BRANŻA: „USŁUGI PUBLICZNE"
 1. LECH HEMMERLING – przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników,
Kontakt52 327 82 21, e-mail: biuro@kzzc.pl
 1. URSZULA MICHALSKA – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Kontakt22 629 02 49, e-mail: fzzpozips@poczta.onet.pl
 1. KRZYSZTOF OLEKSAK – przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian",
Kontakt22 523 31 00, e-mail: przewodniczacy@zzsflorian.pl
 1. TERESA PSZCZÓŁKA – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce,
Kontakt22 628 31 23, e-mail: sekretariat@komunalni.pl
 1. BARBARA SMOLIŃSKA – Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej w RP,
Kontakt: e-mail: basiasmol@wp.pl
 1. BEATA SUS – członek Zarządu – Skarbnik Związku Zawodowego Pracowników Administracji Województwa Śląskiego,
Kontakt32 207 73 21, e-mail: susbeata@op.pl
 1. WIESŁAWA TARANOWSKA  - członek Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich, wiceprzewodnicząca OPZZ, wybrana na posiedzeniu Rady w dniu 17 czerwca 2014 r.
Kontakt: 22 551 55 16, e-mail: taranowska@opzz.org.pl
 
BRANŻA: „BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY"
 1. TOMASZ NAGÓRKA – Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowego nr 0733 Związku Zawodowego "Budowlani" w Warszawie, Sekretarz Krajowy Związku Zawodowego "Budowlani" ds. Organizacyjnych (do 20 maja 2015 r. Dorota Bobula) 
Kontakt: 22 825 60 61 w. 24, e-mail: t.nagorka@zzbudowlani.pl
 1. ANNA BUJNOWSKA – przewodnicząca Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego „Budowlani", członek Rady Krajowej Związku Zawodowego „Budowlani",
Kontakt41 368 10 36, e-mail: zo.swietokrzyski@zzbudowlani.pl
 1. MAREK PETRYKOWSKI – wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Podkarpackiego Związku Zawodowego „Budowlani", członek Rady Krajowej Związku Zawodowego „Budowlani".
Kontakt13 436 27 11, e-mail: biuro@kpb.com.pl

 
BRANŻA "TRANSPORT"
 1. BOGDAN BUCHOLC – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w RP,
Kontakt22 631 42 72, e-mail: zzpkm@o2.pl
 1. JACEK DROŹDZIEL – przewodniczący Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP, wiceprzewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych,
Kontakt72 234 93 02, e-mail: jacek21@tlen.pl
 1. JAROSŁAW GRZĄDZIEL – przewodniczący Międzyzakładowego NSZZ Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Sosnowcu,
Kontakt: 32 263 50 16, e-mail: jgrzadziel@pkm.pl
 1. LESZEK MIĘTEK – prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych,
Kontakt22 474 26 15, e-mail: rkzzm@wp.pl
 1. ZOFIA OSTROWSKA – przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników PKS w Gostyninie,
Kontakt: 24 235 20 49, e-mail: zosia2010@poczta.onet.pl
 1. MIROSŁAWA PIASKO – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKS i Transportu Samochodowego w RP od 15 lutego 2015 r., do 30 listopada 2014 r. Aleksander Motyka,
Kontakt22 629 42 53, e-mail: forummiroslawa@wp.pl
 1. JERZY ROKICKI-KIELAR przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy w Przemyślu, wiceprzewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych,
Kontakt: 16 735 14 03, e-mail: moana@op.pl
 1. BOLESŁAW ZASADA – przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Dalport", wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków.
Kontakt58 627 62 05, e-mail: dalsol@wp.pl
 
BRANŻA: „HANDEL, USŁUGI, KULTURA I SZTUKA"
 1. MARZENA BIEL – wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Kontakt12 424 66 93, e-mail: marzena@bielu.pl
 1. JAN BUDKIEWICZ – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,
Kontakt22 629 85 80, e-mail: federacja@fzzpkis.pl
 1. JERZY JASIŃSKI – przewodniczący Federacji ZOZ Pracowników Spółdzielczości "Samopomoc Chłopska",
Kontakt22 827 30 69, e-mail: jasinskijerzy@interia.pl
 1. ELŻBIETA JOACHIMCZAK – członek Komitetu Wykonawczego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, członek Komisji Rewizyjnej Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce,
Kontakt63 243 92 85, e-mail: elzbieta.joachimczak@poznan.poczta-polska.pl
 1. MICHAŁ LEWANDOWSKI – przewodniczący Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy",
Kontakt22 551 55 66, e-mail: m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl
 1. BOGDAN NIERZWICKI – wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty, członek Komitetu Wykonawczego Federacji NSZZ Pracowników Łączności w Polsce,
Kontakt52 339 56 61, e-mail: bogdan.nierzwicki@bydgoszcz.poczta-polska.pl
 1. PIOTR OSTROWSKI – sekretarz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy",
Kontakt22 551 55 05, e-mail: ostrowski@opzz.org.pl
 1. SŁAWOMIR REDMER – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty, przewodniczący Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce,
Kontakt22 826 50 20, e-mail: slawomir.redmer@centrala.poczta-polska.pl
 1. JOLANTA RYPALSKA – członek Komitetu Wykonawczego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce,
Kontakt22 505 34 48, e-mail: jolanta.rypalska@warszawa.poczta-polska.pl
 1. CZESŁAWA SOŃTA – przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów,
Kontakt22 827 33 76, e-mail: krzzp@wp.pl
 1. HENRYK TOMIŃSKI – członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Telekomunikacji, członek Prezydium Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji,
Kontakt32 350 11 90, e-mail: henryk.tominski@orange.com
 1. BEATA WÓJCIK – przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Kontakt32 277 86 75, e-mail: wojcikbe@zus.pl
 1. ROBERT ZIELIŃSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.
Kontakt22 650 21 23, e-mail: rzielinski@polish-airports.com
 
PRZEWODNICZĄCY RAD WOJEWÓDZKICH OPZZ
 1. MONIKA BOCIAN – przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubuskiego,
Kontakt68 325 46 96, e-mail: zielonagora@opzz.org.pl
 1. ELŻBIETA DROGOSZ – przewodnicząca Rady OPZZ województwa świętokrzyskiego,
Kontakt41 368 06 65, e-mail: kielce@opzz.org.pl
 1. WIESŁAWA JANCZAK – przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego,
Kontakt81 532 89 56, e-mail: lublin@opzz.org.pl
 1. SEBASTIAN KOĆWIN – przewodniczący Rady OPZZ województwa opolskiego,
Kontakt77 453 83 37, e-mail: opole@opzz.org.pl
 1. JÓZEF KRÓL – przewodniczący Rady OPZZ województwa małopolskiego,
Kontakt12 633 80 75, e-mail: krakow@opzz.org.pl
 1. JACEK DUBIŃSKI – przewodniczący Rady OPZZ województwa zachodniopomorskiego,
Kontakt91 434 24 48, e-mail: szczecin@opzz.org.pl
 1. HARALD MATUSZEWSKI – przewodniczący Rady OPZZ województwa kujawsko-pomorskiego,
Kontakt52 322 59 06, e-mail: bydgoszcz@opzz.org.pl
 1. MAREK BŁASZCZYK  – przewodniczący Rady OPZZ województwa łódzkiego,
Kontakt42 674 46 30, e-mail: lodz@opzz.org.pl
 1. HENRYK MOSKWA – przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego,
Kontakt32 255 38 39, e-mail: katowice@opzz.org.pl
 1. ANDRZEJ OTRĘBA – przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego,
Kontakt71 780 92 42, e-mail: wroclaw@opzz.org.pl
 1. IRENEUSZ WIŚNIEWSKI – przewodniczący Rady OPZZ województwa podlaskiego,
Kontakt85 874 98 37, e-mail: bialystok@opzz.org.pl
 1. KAZIMIERZ SCHREIBER – przewodniczący Rady OPZZ województwa pomorskiego,
              Kontakt58 302 02 11, e-mail: gdansk@opzz.org.pl
 1. JAN SIERŻĘGA – Rady OPZZ województwa podkarpackiego,
Kontakt17 852 99 91, e-mail: opzz.rzeszow@poczta.onet.pl
 1. BOLESŁAW STANIKOWSKI – przewodniczący Rady OPZZ województwa wielkopolskiego,
Kontakt61 855 46 41, e-mail: poznan@opzz.org.pl
 1. JAROSŁAW SZUNEJKO – przewodniczący Rady OPZZ województwa warmińsko-mazurskiego,
Kontakt89 527 59 82, e-mail: olsztyn@opzz.org
 1. JERZY WIŚNIEWSKI – przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego.
Kontakt22 551 56 36, e-mail: warszawa@opzz.org.pl