Adres:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

NIP:   526 025 13 39
REGON: 001133016

Dane kontaktowe przewodniczących branż Dane kontaktowe przewodniczących branż

PRZEWODNICZĄCY RAD BRANŻ OPZZ W KADENCJI 2014 – 2018
(stan na 07.11.2017 r.)


BRANŻA I: „GÓRNICTWO I ENERGETYKA"
DARIUSZ POTYRAŁA – przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
Kontakt:
pl. Grunwaldzki 8-10; 40-950 KATOWICE
tel. 32 255 36 63; fax 32 255 16 46; e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl

BRANŻA II: „PRZEMYSŁ"
Kontakt:
ul. Długa 29; 00-329 WARSZAWA
tel./fax 22 831 66 68; e-mail:

BRANŻA III: „OŚWIATA I NAUKA"
SŁAWOMIR BRONIARZ – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Kontakt:
ul. J. Smulikowskiego 6/8; 00-389 WARSZAWA
tel. 22 318 92 17; fax 22 318 92 18; e-mail: prezes@znp.edu.pl

BRANŻA IV: „USŁUGI PUBLICZNE"
URSZULA MICHALSKA – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Kontakt:
al. Jerozolimskie 30; 00-024 WARSZAWA
tel. 22 629 02 49; fax 621 55 86; e-mail: ulamichalska@poczta.onet.pl

BRANŻA V: „BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY"
ZBIGNIEW JANOWSKI – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani"
Kontakt:
Ul. Mokotowska 4/6; 00-641 WARSZAWA
Tel. 825 41 05; fax 825 11 23; e-mail: janowski@zzbudowlani.pl

BRANŻA VI: „TRANSPORT"
LESZEK MIĘTEK – prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
Kontakt:
ul. Grójecka 17; 02-021 WARSZAWA
tel. 22 474 26 15; fax 474 26 16; e-mail: rkzzm@wp.pl

BRANŻA VII: „HANDEL, USŁUGI, KULTURA I SZTUKA"
SŁAWOMIR REDMER – przewodniczący Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
Kontakt:
ul. Świętokrzyska 31/33; 00-950 WARSZAWA
tel. 22 826 50 20, fax 827 34 60; e-mail: slawomir.redmer@centrala.poczta-polska.pl

Zadania Rad Branż Zadania Rad Branż

Art. 18 statutu OPZZ określa, że „OPZZ ma struktury branżowe tworzone przez organizacje członkowskie OPZZ, których organy reprezentują OPZZ wobec tych organizacji oraz właściwych organów państwowych, organów samorządowych, pracodawców i odpowiednich organów ich organizacji, a także wobec odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych organizacji politycznych, społecznych i zawodowych."

Kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania struktur określa Regulamin.( Pobierz PDF)