Adres:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

NIP:   526 025 13 39
REGON: 001133016

Biblioteka Regulaminów Biblioteka Regulaminów

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących nabywania i utraty członkostwa w OPZZ

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących nabywania i utraty członkostwa w OPZZ


Regulamin określający kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania struktur terytorialnych OPZZ

Regulamin określający kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania struktur terytorialnych OPZZ


Regulamin określający kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania struktur branżowych OPZZ

Regulamin określający kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania struktur branżowych OPZZ