Dokumenty Rady Dokumenty Rady

Uchwała Rady z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Kopalni Makoszowy i Krupiński

Uchwała Rady z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień związkowców w mediach publicznych

Stanowisko Rady z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące sytuacji w polskich zakładach pracy

28 września 2016 r. – Wnioski Rady w sprawach wewnątrzorganizacyjnych (Wniosek

28 września 2016 r. - Wnioski Rady w sprawie: Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku oraz współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z Państwową Inspekcją Pracy w obszarze ochrony pracy

2-3 czerwca 2016 roku Wnioski przyjęte na posiedzeniu Rady OPZZ

3 czerwca 2016 Uchwała Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Kampania Programowa OPZZ - Godna Praca, Płaca i Emerytura"

9 marca 2016 – Wnioski do dalszej pracy wynikające ze stanu zorganizowania i liczebności związków zawodowych

9 marca 2016 – Uchwała Rady w sprawie uchwalenia planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową w roku 2016

9 marca 2016 r. – Uchwała Rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ za rok 2015

9 marca 2016 r. – Stanowisko Rady w sprawie rządowej reformy systemu edukacji w Polsce

9 marca 2016 r. – Stanowisko Rady w sprawie oceny 100 dni rządu Beaty Szydło

9 marca 2016 r. - Apel Rady w sprawie obchodów Święta 1 Maja

9 grudnia 2015 r. – Stanowisko Rady w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z FUS wraz z przygotowanym przez OPZZ projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw

9 grudnia 2015 r. – Propozycje najważniejszych ponadbranżowych tematów adresowanych na posiedzenia zespołów problemowych i posiedzenia plenarne Rady Dialogu społecznego w 2016 r.

9 grudnia 2015 r. – Propozycje najważniejszych ponadbranżowych tematów adresowanych do Rządu RP i na posiedzenia plenarne Rady Dialogu Społecznego w 2016 r.

9 grudnia 2015 r. – Kierunki działań OPZZ po wyborach parlamentarnych 2015 roku

9 grudnia 2015 r. – Wnioski Rady w sprawie oceny: Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. oraz współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z PIP w obszarze ochrony pracy

23 września 2015 r.- Uchwała Rady w sprawie wznowienia dialogu społecznego w Polsce

23 września 2015 r. – Oświadczenie Rady w sprawie propozycji wyborczych Platformy Obywatelskiej

Wyświetlanie 1 - 20 z 31 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2